"Don Kichote" - sierpień 2011, wysłane na konkurs Greenpeace. Scenariusz: sanowebicz.